O nas

Jesteśmy organizatorem wypoczynku letniego i zimowego działającym na terenie Trójmiasta. Naszą wiarygodność możesz sprawdzić w Pomorskim Kuratorium Oświaty. Jako czynni zawodowo nauczyciele orientujemy się w sprawach i potrzebach dzieci i młodzieży, starając się jak najpełniej dostosować ofertę do ich gustu. Przez lata pracy, jako wychowawcy i kierownicy obozów, kolonii, białych i zielonych szkół zdobyliśmy potrzebną wiedzę i umiejętności, by wziąć sprawę w swoje ręce. Z tej potrzeby powstała nasza firma- Kolonie Zalfiki. Powierzając nam opiekę nad swoimi dziećmi- macie Państwo pewność, że program będzie dostosowany do ich aktualnego poziomu rozwoju- w końcu pracujemy z dziećmi codziennie- nie tylko w wakacje.

Bezpieczeństwobusinessman-607788_960_720

Nasza firma działa legalnie. Możesz wyszukać nas w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,  a także w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystycznych i Pośredników Turystycznych prowadzonej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Co to oznacza? Oznacza to, że musieliśmy spełnić szereg warunków- jak gwarancje ubezpieczeniowe, które mają zabezpieczyć wypoczynek Państwa dzieci.

Dodatkowo możesz sprawdzić nas w Pomorskim Kuratorium Oświaty i bazie wypoczynku Ministerstwa Edukacji Narodowej cojest gwarancją tego, że spełniamy wszystkie warunki potrzebne do zagwarantowania opieki Państwa dzieciom.

Nad bezpieczeństwem i dobrą zabawą czuwają doświadczeni i sprawdzeni wychowawcy- praktycy- nauczyciele. Każdy uczestnik kolonii jest ubezpieczony od NNW. Korzystając z relaksu nad wodą nad bezpieczeństwem dzieci, oprócz wychowawców, czuwają również ratownicy.  Na koloniach zapewniona jest podstawowa opieka medyczna.